Videoboodschap Pasen 2020

Jezus leeft! Hij is waarlijk opgestaan.

Zeker nu wij op 1,5 meter van elkaar moeten blijven is het geruststellend om te weten dat Jezus dicht bij ons is, juist in deze moeilijke tijd. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons, zodat wij in vrijheid mogen wandelen. Laten wij deze vrijheid gebruiken om met Pasen naar elkaar om te zien en elkaar te bemoedigen. Ik wil iedereen gezegende Paasdagen toewensen.

Met onderstaande link kunt u de Paasdienst bekijken:

https://youtu.be/2Q-bK8dCG5I

Raymond & Jane

Ray’s Vlog corner

Lieve broeders en zusters.

Het is een bijzondere tijd waarin we extra waakzaam moeten zijn en elkaar in het oog moeten houden. De komende tijd zal ik een aantal vlogs maken om u te bemoedigen. De links zal ik in dit berichtje zetten, zodat u het rechtstreeks vanaf de website kan zien. Heel veel zegen!

Ray’s Vlog 1 (28-03-20)
https://youtu.be/j0bAxTSbrF4

Ray’s Vlog 2 (05-04-20)
https://youtu.be/my_4TiGmPyU

Ray’s Vlog 3 MOEDERDAG 2020 (10-05-20)
https://youtu.be/NDoR_ca5LoE

Weest waakzaam en help elkander

Lieve broeder en zusters,

Het zijn ernstige tijden. Wegens het coronavirus hebben we een aantal maatregelen moeten nemen als kerk, zoals het niet door laten gaan van de zondagse diensten. Hoewel wij echter niet fysiek bij elkaar kunnen zijn, is God wel bij ons en gaat Gods Woord altijd door! Elke week zal ik een thema inspreken dat actueel is juist voor de tijd waarin wij leven.

Laten we de tijd nemen om onze relatie met God eens goed te onderzoeken. Hoe serieus zijn wij? Is de kerk alleen een plaats voor ontmoeting met elkaar? Of willen we een ontmoeting met God? Ga om 10.00 uur in gebed en daarna nodig ik u uit om het Woord via de site te beluisteren. Lees ook de Update over de samenkomsten met het laatste nieuws.

Help elkaar ook in deze tijd en doe af en toe gewoon eens een belletje naar de alleenstaanden. Mocht u op wat voor manier dan ook in de problemen raken laat het uw connectgroepleider weten. Dan kijken we of we een veilige oplossing kunnen vinden. Maar bovenal help elkaar door het gebed.

Jezus is Overwinnaar! houdt dat goed vast en weest waakzaam!

Raymond & Jane
Voorgangersechtpaar BPK Hengelo

Begin 2017 met Christus

2017 is al weer een week oud en 2016 vervaagt alweer uit ons geheugen. Het leven neemt weer de routine aan zoals we gewend zijn. Zo aan het begin van elk jaar is het goed om je even te bezinnen. Wat heeft 2016 je gebracht en wat verwacht je van 2017. Wat u ook doet in dit jaar mijn advies is om het samen met Christus te starten. Vertel Hem de uitdagingen waar je voor staat. Of misschien wel je angsten. Samen met Hem zul je van 2017 een gezegend jaar kunnen maken.

Raymond & Jane

BPK Hengelo wenst u fijne feestdagen!

Welke geschenken geven we deze Kerst aan Jezus? – Nog even en Kerst en Oud en Nieuw barsten in volle glorie uit over onze levens. Of je wilt of niet, overal wordt je ermee geconfronteerd. Voor de een betekent het een tijd van gezelligheid met familie en vrienden. Voor de ander is het een koude periode, waarin hun eenzaamheid uitvergroot wordt. Het is onze wens om dit jaar om te zien naar onze medemens die het minder getroffen heeft. Begin gewoon dichtbij; mensen in je buurt die alleen zijn of weinig hebben om te delen. Mensen die je normaal gesproken voorbij zou lopen. Vraag jezelf af: Wat zou Jezus doen? God gaf met Kerst Zijn Zoon als Gift aan ons. Als we dit jaar met Kerst allemaal daadwerkelijk naar elkaar omzien is dat onze grootste gift aan Jezus en een goed begin van een dagelijkse praktijk.

Gods rijke zegen toegewenst!

RevRay

Kerstfeest 2015

De Koning op zijn troon – De queeste naar het hart van Kerst.

We hebben op 25 december een heerlijk Kerstfeest mogen vieren, waarin we genoten hebben van het Hart van Kerst. Dit gaat niet over eten, gezelligheid, versiering of iets dergelijks, maar over de geboorte van Jezus, die speciaal voor jou gekomen is om jou te redden. Soms vergeet je waar Kerst echt over gaat door alle drukte in je leven. Maar als je af en toe de tijd neemt om even stil te staan, dan herinner je je waar het echt om gaat.

Ik wil het volgende verhaal met je delen:

Er was eens een Koning op zijn troon. Er was armoede in het koninkrijk gekomen. Waar eens de gouden daken van zijn kasteel glommen in de zon, was nu alleen het kale riet overgebleven. Nu was ook nog zijn dochtertje ongeneeslijk ziek geworden. Verdrietig zat de koning voor zich uit te staren. Binnenkort was het Kerst en hij had niets om zijn familie te geven. Zijn dochtertje had die ochtend het laatste gouden papiervel meegenomen. De koning was nog boos geworden: “Waarom neem je dat mee, je weet toch dat we niets meer hebben”, bromde hij. Later zag hij dat ze een lege schoenendoos daarmee beplakte en had de koning zijn hoofd geschud. “Wat een verspilling”, dacht hij.
Op 1ste kerstdag kwam zijn dochtertje naar hem toe en met een grote glimlach gaf ze de gouden schoenendoos aan hem. Hij maakte het open en tot zijn woede zat er niets in. “Wat!”, schreeuwde hij, “Heb je ons laatste kostbare papier voor niets verprutst? Er zit niets in deze doos.” Zijn dochtertje barstte in tranen uit en stamelde: “Maar papa, er zit wel wat in… Ik heb het gevuld met al mijn liefde en kusjes voor jou, omdat je de laatste tijd zo verdrietig bent.” De koning was zo beschaamd. Hij knielde neer en omhelsde haar. “Vergeef me!”, riep de koning, “Je bent mijn liefste schat. Ik zal dit nooit vergeten”.
Het jaar daarop stierf het dochtertje van de koning aan haar ziekte. Er werd gezegd dat de vader de gouden schoenendoos zijn leven lang bewaarde naast zijn bed. En elke keer wanneer hij zorgen of problemen had, dan opende hij die doos om er een denkbeeldige kus uit te nemen en herinnerde hij zich de liefde van zijn prachtige dochtertje.

Deze kerst wil Jezus ook jouw oude, door zorgen versleten hart nemen en het met goud omwikkelen. En Hij maakt het tot een hart van Kerst. En Hij vult het met al Zijn Liefde en al Zijn vertroostingen, zodat je wanneer je het het meest nodig hebt; als je heel, heel verdrietig bent, er een omhelzing van Jezus uit kan halen. En niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen die je tegenkomt en het zo nodig heeft.

Ik hoop dat je het ware hart van Kerst mag ontvangen. Niet alleen op 25 december, maar op elke dag van het jaar. Dat je altijd klaar zult staan om over Jezus te vertellen en net als Hij mensen in nood zal helpen. Dat je bereid zult zijn het hart van Kerst uit te dragen voor Jezus. Als we dat allemaal doen dan wordt het met elk hart dat voor Hem kiest een stukje lichter in deze donkere wereld.

RevRay

Fellowship 2.0

Zondag 8 november 2015

Vandaag hebben we een heerlijke fellowship- en doopdienst gehad samen met de gemeente Arnhem. Wat een feest om samen de Heer groot te maken. Heldere frisse opwekkingsliederen gecombineerd met de vertrouwde klanken van de BTI-koren zorgden samen met de diverse koren voor een muzikaal aperitief. Na het thema “Onze christelijke identiteit 2.0 – Een levend offer” mochten we een waar doopfeest ervaren. Naast de 5 geplande dopelingen werden er nog 3 mensen spontaan gedoopt. God is groot! We danken de gemeenteleden van de BPK Arnhem voor hun goede zorgen en heerlijk liefdemaal. God zegent jullie rijkelijk.

RevRay & Jane

Gemeentedag – Geloven doe je samen

We hebben een geweldige gemeentedag met z’n allen mogen ervaren met onder andere het thema “Geloven doe je samen” en de afsluiting van het project 40 dagen in het Woord. De groepen hebben hun presentaties gegeven en verteld over de projecten die ze zijn gestart voor anderen. Daarna hebben we ons generatiebreed vermaakt met oud hollandse activiteiten als stokvangen, Toren van Pisa en levensgroot 4 op een rij. De dag werd gecompleteerd met een heerlijk buffet met de lekkerste gerechten en werd er “oud-indisch”gesmikkeld.

Je voelt verbondenheid met elkaar als 1 grote familie van Christus. Je deelt lief en leed. Onze gedachten gaan speciaal uit naar Luuk, Sandra & kids in hun moeilijke tijd. Wij leven als 1 familie mee! God is bij jullie.

RevRay

Op Zijn handen gedragen

Het was vandaag een speciale dienst. We hebben 7 kinderen opdragen. Juist in deze tijd is het belangrijk om je kinderen op te voeden in de warmte en veiligheid van God. Ze zijn het kostbaarste bezit dat je ouders hebt gekregen. Door het opdragen van de kinderen geef je hun leven als het ware terug aan God, zodat ze altijd op Zijn handen gedragen worden. Ze zijn de toekomst van de Gemeente. We bidden ook voor de ouders dat ze in alle wijsheid in de praktijk echt een voorbeeld zullen zijn voor hun kinderen.

Ray &  Jane