Een goede start

Lieve mensen,

We hebben de afgelopen 2 weken Gods zegen mogen ervaren
in ons leven en in Zijn bediening.

We zijn met een nieuw concept gestart en ervaren Zijn aanwezigheid.
De voordienst heeft een frisse aankleding gekregen waarin lof
en prijs echt centraal staat. Uiteraard blijft Gods Woord centraal staan,
want zonder Zijn Liefde en Leiding is al het bouwen zinloos.

Het kerkbestuur (voorganger en ouderlingen) en ook het
stichtingbestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) vergaderen
vanaf 2014 om de 4 weken. 

De gemeenteleden kunnen alle diensten en activiteiten checken
middels de agenda.  Alle basisactiviteiten voor 2
014 zijn nu verwerkt
in de agenda.

Wij bidden God om wijsheid en liefde om samen met de gemeente
de kerk van Christus op te bouwen.

Raymond & Jane

Bedankt voor de nieuwe start

We hebben vandaag een geweldige jubileum- en installatiedienst gehad.
We willen iedereen ook via deze weg danken voor de vele cadeau’s, kaarten,
teksten, bemoedigingen en bijdragen aan het feest.
Het was overweldigend en hartverwarmend.
Wat een werk is verzet door vele handen. God zal jullie allen zegenen!

Wij danken bovenal onze Hemelse Vader dat Hij alles in goede banen heeft geleid.
Alle lof en prijs is voor Hem.

Vanaf nu gaan wij de gemeente voor in Gods Liefde en Wijsheid.
Wij dragen jullie op aan God.
Wij hebben vele nieuwe mensen, familieleden en oude kennissen ontmoet.
Jullie zijn altijd welkom voor een goed gesprek.

Geloven is samen worden!

Raymond & Jane