Verbondenheid

Beste mensen,

We zullen de komende weken aandacht besteden aan het
thema Verbondenheid. Iedereen heeft deze basisbehoefte
om verbonden te zijn met je gezin, vrienden, etc. Maar
soms raak je door het leven geïsoleerd en heb je geen
anker meer. Dan is het goed om in God met elkaar verbonden te zijn,
zodat je elkaar kan helpen in moeilijke tijden.

We zullen Verbondenheid behandelen in 5 thema’s:
– Verbondenheid in Vrijheid
– Verbondenheid in Kennis
– Verbondenheid in Geloof
– Verbondenheid in Hoop
– Verbondenheid in Liefde

In maart sluiten we dit thema af met een gemeentedag.
Wij wensen u veel zegen en Verbondenheid toe.

Raymond en Jane

Gelukkig nieuwjaar!

Lieve mensen,

Het is al weer 2014.
Het afgelopen jaar is snel voorbij gegaan.
Voor ons ligt weer een fris en onbeschreven jaar.
Aan ons de taak om 2014 te vullen met onze talenten.

Het motto voor 2014 is:
“Het beste doen,
in wat je het beste kan
voor anderen”

Moge God jullie allemaal zegenen en jullie de kracht,
liefde en creativiteit geven om van 2014 een
fantastisch jaar te maken.

Ray & Jane