Victorie!

We hebben een geweldig opstandingsfeest beleeft met Pasen.
Wij geloven dat God wil werken in en door ons.
Om iedereen kennis te laten maken met de liefde van Jezus.

Er is geen put zo diep of Gods liefde gaat dieper
Er is geen zonde zo verschrikkelijk dat Jezus niet kan vergeven
Er is geen vlek op je ziel zo zwart dat Zijn Bloed niet kan wegwassen
Er is geen situatie zo hopeloos dat de Hoop der heerlijkheid niet kan oplossen

Geloof gaat niet over wie je bent
Maar wat je wilt worden in Jezus Naam

Ray & Jane

Romeinen 5:5
“En de hoop beschaamt niet,
omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is
door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.”