Bevlogenheid!

Bevlogenheid!

Nog een week en dan is het Pinksteren.
Bent je nog bevlogen in Jezus of is het vuur gedoofd?
Neem geen genoegen met een uitgeblust leven.
Hij heeft je geroepen tot een leven in Volheid!
Stap weer in en ervaar opnieuw die eerste Liefde in je leven.

Fasen van bevlogenheid:
1. Bevlogen worden (toeschouwer)
2. Bevlogen zijn (deelnemer)
3. Bevlogen blijven (uitdeler)

Blijf geen toeschouwer, maar wordt
deelnemer en uitdeler.

Leef weer in bevlogenheid voor Jezus!

Een gezegend en bevlogen Pinksteren aan jullie allen.

Ray & Jane

Openbaringen 2: 4
“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.”