Het hemelse Huwelijk

Lieve mensen,

Het jaar 2015 is al weer aan het einde van het 1ste kwartaal. Binnenkort vieren we de Opstanding van Christus met Pasen. Het is weer de eerste opmaat naar een verdieping in ons Opstandings- en Overwinningsleven in Jezus.

De laatste tijd zie je dat vooral de huwelijken onder grote druk staan. Onze tegenstander zal elke strategie gebruiken om het huwelijksleven van de kinderen Gods te torpederen en kapot te maken. Wij moeten daarom waakzaam zijn en gefocust blijven op wat God ons leert ten aanzien van het heilig huwelijk. Het aardse huwelijk moet een afspiegeling zijn van het hemelse Huwelijk van de Hemelbruidegom (Christus) met Zijn bruid (Zijn gemeente).

Daarom zal er eind april en begin mei een reeks van Bijbelstudies gegeven worden over dit thema van Het hemelse Huwelijk. Hierin komen de volgende vragen aan de orde:

– Wat leert Gods Woord ons over het huwelijk?
– Wat is onze plaats in het huwelijk?
– Welke gevaren liggen er op de loer?
– Hoe hou ik het huwelijk fris (heilig en rein)?

In 3 bijeenkomsten zullen we de 3 fasen behandelen die in elk huwelijk aanwezig moeten zijn:

1. Bouwen en Bewaren;
2. Graven en Verdiepen;
3. Buigen en Dienen.

Wij bidden dat u allen gezegend zult worden door dit thema en in een stroom van vernieuwing terecht zult komen met uw huwelijk.

Raymond & Jane