Hemels Vuur

Iedereen is thuis, maar we zijn verbonden door Zijn Heilige Geest. Samen met de connect groepen hebben we met veel plezier dit lied opgenomen.

1 Joh. 4:13
En Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven, daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is.

Gezegend Pinksteren!