van Generatie op Generatie

De kerk is de plaats waar alle generaties samenkomen met 1 gezamenlijk doel, namelijk het eren van God. Dit levert vaak problemen op, omdat men elkaar niet begrijpt. Mensen van verschillende generaties hebben vaak een andere kijk op het leven. Hoewel men dezelfde normen en waarden heeft uit men zich hierin op een andere manier. Dit kan tot onbegrip leiden bij leden van andere generaties.

Zelfs de beste en trouwste werkers komen en gaan, maar de gemeente blijft. Voor een levende en gezonde ontwikkeling van de gemeente is een voortdurende uitwisseling en overdracht van ervaring en taken tussen de generaties nodig.

Het project “Van generatie op generatie” is meer dan een leerzame beschouwing van dit belangrijke thema. Het is een onmisbaar werktuig en een praktische leidraad hoe u in uw gemeente dat wat u onderscheidt succesvol aan de volgende generaties kunnen doorgeven. Het toont Gods plan aan voor de samenwerking tussen de generaties om zo’n zijn huis te bouwen en de wereld voor Jezus Christus te bereiken.

Hoe kunnen we samen de volgende generatie bereiken, toerusten en activeren? Veel voorgangers en kerkleiders herkennen deze noodzaak om de kloof tussen hen en jongeren te overbruggen en met hen samen te werken. We hebben geen keuze als we Gods doeleinden in de kerk en in ons leven vervuld willen zien. Het is Zijn bedoeling dat de generaties verbonden zijn en dat we Hem samen dienen en elkaars gaven gebruiken om een krachtige invloed te hebben voor Christus op deze wereld.

In dit project leert elke generatie zijn rol, verantwoordelijkheid en de mogelijkheden kennen om elkaar te ondersteunen, te versterken en op te bouwen. Zodat wij onze wereld samen met het goede nieuws van Christus kunnen bereiken. Uiteindelijk gaat het niet om ons, maar om Jezus Christus. Hij zal altijd centraal moeten staan in de kerk en in ons leven.

Denk na over de waarheden die u in dit werkboek vindt. Bespreek ze en implementeert ze. Doe uw deel om de volgende generaties te winnen, te stimuleren en in te zetten!

Rev. Ray