Kerstfeest 2015

4 januari, 2021

De Koning op zijn troon – De queeste naar het hart van Kerst.

We hebben op 25 december een heerlijk Kerstfeest mogen vieren, waarin we genoten hebben van het Hart van Kerst. Dit gaat niet over eten, gezelligheid, versiering of iets dergelijks, maar over de geboorte van Jezus, die speciaal voor jou gekomen is om jou te redden. Soms vergeet je waar Kerst echt over gaat door alle drukte in je leven. Maar als je af en toe de tijd neemt om even stil te staan, dan herinner je je waar het echt om gaat.

Ik wil het volgende verhaal met je delen:

Er was eens een Koning op zijn troon. Er was armoede in het koninkrijk gekomen. Waar eens de gouden daken van zijn kasteel glommen in de zon, was nu alleen het kale riet overgebleven. Nu was ook nog zijn dochtertje ongeneeslijk ziek geworden. Verdrietig zat de koning voor zich uit te staren. Binnenkort was het Kerst en hij had niets om zijn familie te geven. Zijn dochtertje had die ochtend het laatste gouden papiervel meegenomen. De koning was nog boos geworden: “Waarom neem je dat mee, je weet toch dat we niets meer hebben”, bromde hij. Later zag hij dat ze een lege schoenendoos daarmee beplakte en had de koning zijn hoofd geschud. “Wat een verspilling”, dacht hij.
Op 1ste kerstdag kwam zijn dochtertje naar hem toe en met een grote glimlach gaf ze de gouden schoenendoos aan hem. Hij maakte het open en tot zijn woede zat er niets in. “Wat!”, schreeuwde hij, “Heb je ons laatste kostbare papier voor niets verprutst? Er zit niets in deze doos.” Zijn dochtertje barstte in tranen uit en stamelde: “Maar papa, er zit wel wat in… Ik heb het gevuld met al mijn liefde en kusjes voor jou, omdat je de laatste tijd zo verdrietig bent.” De koning was zo beschaamd. Hij knielde neer en omhelsde haar. “Vergeef me!”, riep de koning, “Je bent mijn liefste schat. Ik zal dit nooit vergeten”.
Het jaar daarop stierf het dochtertje van de koning aan haar ziekte. Er werd gezegd dat de vader de gouden schoenendoos zijn leven lang bewaarde naast zijn bed. En elke keer wanneer hij zorgen of problemen had, dan opende hij die doos om er een denkbeeldige kus uit te nemen en herinnerde hij zich de liefde van zijn prachtige dochtertje.

Deze kerst wil Jezus ook jouw oude, door zorgen versleten hart nemen en het met goud omwikkelen. En Hij maakt het tot een hart van Kerst. En Hij vult het met al Zijn Liefde en al Zijn vertroostingen, zodat je wanneer je het het meest nodig hebt; als je heel, heel verdrietig bent, er een omhelzing van Jezus uit kan halen. En niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen die je tegenkomt en het zo nodig heeft.

Ik hoop dat je het ware hart van Kerst mag ontvangen. Niet alleen op 25 december, maar op elke dag van het jaar. Dat je altijd klaar zult staan om over Jezus te vertellen en net als Hij mensen in nood zal helpen. Dat je bereid zult zijn het hart van Kerst uit te dragen voor Jezus. Als we dat allemaal doen dan wordt het met elk hart dat voor Hem kiest een stukje lichter in deze donkere wereld.

RevRay