Verbondenheid

4 januari, 2021

Beste mensen,

We zullen de komende weken aandacht besteden aan het
thema Verbondenheid. Iedereen heeft deze basisbehoefte
om verbonden te zijn met je gezin, vrienden, etc. Maar
soms raak je door het leven geïsoleerd en heb je geen
anker meer. Dan is het goed om in God met elkaar verbonden te zijn,
zodat je elkaar kan helpen in moeilijke tijden.

We zullen Verbondenheid behandelen in 5 thema’s:
– Verbondenheid in Vrijheid
– Verbondenheid in Kennis
– Verbondenheid in Geloof
– Verbondenheid in Hoop
– Verbondenheid in Liefde

In maart sluiten we dit thema af met een gemeentedag.
Wij wensen u veel zegen en Verbondenheid toe.

Raymond en Jane