Onze visie

 

Wij geloven in 1 God, 1 geloof en 1 doop.

Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen.
Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken.
Geloof kan je niet zien, ruiken of aanraken.
Geloof is een beleving.
Samen je geloof mogen beleven geeft een verbondenheid met God en met elkaar.
Je voelt je enerzijds veilig en geborgen en anderzijds is er ruimte voor uitdaging in je geloof.

Er is ruimte voor iedere generatie om zich te uiten in hun geloof.
Onze kerk is niet het stenen gebouw, maar de verzameling van unieke mensen, elk met hun eigen identiteit in Christus.
Samen beelden we Jezus uit aan de mensen die Hem nog niet kennen.

In onze kerk is iedereen welkom, zodat we samen kunnen geloven, delen en dragen.
Het maakt niet uit of u bekend of nieuw bent in het geloof, jong of oud bent of hoever u bent afgedwaald van uw geloofsidealen,
wij verwelkomen u met open armen.
Samen zullen we de zingeving van God in uw leven (her)ontdekken.

Het is onze missie Gods Koninkrijk uit te dragen in deze wereld, zodat iedereen God kan leren kennen.
Zolang er iemand is die Hem nog niet ontmoet heeft, staan wij paraat in onze missie.

Wij nodigen u uit voor de eerstvolgende dienst om nader kennis te maken met u.